Nieuws


23 april 2020

Pensioen of IGO aanvragen?

Zó doe je het tijdens de coronacrisis!

2 oktober 2019

Regeling schooltoelages

Voortaan automatisch via het Groeipakket

5 oktober 2018

School- en studietoelagen 2018-2019

Denk aan uw aanvraag!


>> Volledig nieuwsoverzicht
Vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap
Wat ermee te doen?

Wanneer vervalt een parkeerkaart voor personen met een handicap?

 • einde van de termijn van erkenning van de handicap
 • einde geldigheidsduur van sommige kaarten
 • overlijden van de gerechtigde

Wat moet u doen met een vervallen parkeerkaart voor personen met een handicap?

 • Niet meer gebruiken
 • Terugsturen naar:
  Directie-generaal (DG) Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel

U kan de vervallen parkeerkaart ook binnenbrengen op het OCMW.
In dat geval bezorgt het OCMW de parkeerkaart terug aan de bevoegde instantie.

Vervalt de parkeerkaart, maar is er toch nog een behoefte om er 1 te hebben?

 • Deze kan verlengd worden, rechtstreeks bij de DG Personen met een handicap of via het OCMW.
 • De aanvraag voor verlenging gebeurt 2 maanden voorafgaand de vervaldatum.

Verkeerd gebruik van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voor personen met een handicap wordt beboet door de politie.

Meer info

 • DG Personen met een handicap: (t) 0800- 987 99 - www.handicap.fgov.be
 • Sociale dienst OCMW Holsbeek: (t) 016-31 42 87


Datum: 20-06-2014
Categorie: Sociaal-administratieve hulp

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap