Nieuws


6 december 2019

Koude dagen?

Vergeet de verwarmingstoelage niet aan te vragen!

23 april 2019

De verwarmingstoelage

Ook in 2019

6 februari 2019

Minimale levering aardgas in de winter

Een aanvraag indienen kan tot 31 maart 2019


>> Volledig nieuwsoverzicht
Sociaal tarief voor de aankoop van elektriciteit en aardgas
Heeft u er recht op?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper energietarief.
Sommige personen en gezinnen hebben hier recht op omdat ze zich in een financieel moeilijke of kwetsbare situatie bevinden.

Automatische toekenning

Een sociaal tarief wordt u doorgaans (onder voorwaarden) automatisch toegekend door uw energieleverancier.
Dit gebeurt wanneer u een uitkering of een tegemoetkoming ontvangt van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap of de Federale Pensioendienst.

De toekenning zelf aanvragen

In bepaalde gevallen moet u de toekenning toch nog afzonderlijk aanvragen (bv. als u een voorschot op één van de specifieke uitkeringen ontvangt).
In dat geval ontvangt u van de betrokken uitkeringsinstanties een papieren attest dat u zelf overmaakt aan uw energieleverancier. 

Ga zelf na of u recht heeft op het sociaal tarief!

Meer info

Sociale dienst (Sandra Cobbaert)
(t) 016-31 42 84
sociale.dienst@ocmw.holsbeek.beDatum: 06-06-2018
Categorie: Hulp bij ...

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap