Nieuws


23 april 2020

Pensioen of IGO aanvragen?

Zó doe je het tijdens de coronacrisis!

2 oktober 2019

Regeling schooltoelages

Voortaan automatisch via het Groeipakket

5 oktober 2018

School- en studietoelagen 2018-2019

Denk aan uw aanvraag!


>> Volledig nieuwsoverzicht
Sociaal tarief voor de aankoop van aardgas en elektriciteit
Heeft u er ook recht op?

Het sociaal tarief

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs.
Deze wordt de sociale maximumprijs of het sociaal tarief genoemd.

Automatische toekenning van het sociaal tarief

Een sociaal tarief wordt u doorgaans (onder voorwaarden) automatisch toegekend door uw energieleverancier.
Dit gebeurt wanneer u een specifieke uitkering of een tegemoetkoming ontvangt van het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap of de Rijksdienst voor Pensioenen. 

Het sociaal tarief zelf aanvragen

In bepaalde gevallen moet u de toekenning van het sociaal tarief afzonderlijk aanvragen (bijvoorbeeld als u een voorschot op één van de specifieke uitkeringen ontvangt).
In dat geval ontvangt u van de betrokken uitkeringsinstantie een papieren attest dat u zelf moet overmaken aan uw energieleverancier.

Ga zelf na of u recht heeft op het sociaal tarief

Geniet u momenteel geen sociaal tarief en denkt u hier toch recht op te hebben?
Dan kan u dit zelf nagaan via de website https://soctar.belgium.be.
Deze website werd ontwikkeld door de Federale Overheid.
Gezien het gebruik van persoonsgegevens is de toegang volledig beveiligd. 

Bijkomende vragen? 

Het OCMW helpt u graag verder.
Voor meer info kan u terecht bij Sandra Cobbaert (sociale dienst), op het telefoonnummer 016-31 42 84 of via sociale.dienst@ocmw.holsbeek.be.Datum: 24-02-2017
Categorie: Sociaal-administratieve hulp

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap