Nieuws


16 november 2022

Speelgoed inzamelen

Op 5, 6 en 7 december - Doe met ons mee!

20 mei 2022

Energiecrisis

Hulp bij hoge energiefacturen

29 december 2021

Samen maakten we het eindejaar zoveel mooier

Dankjewel!


>> Volledig nieuwsoverzicht
Kinderopvang
Verhoging standaard minimum tarief

Aangepaste tariefberekening Kind en Gezin

Kind en Gezin (K&G) staat in voor de berekening van de kostprijs van kinderopvang.
Dit gebeurt op basis van het inkomen.
Onder bepaalde voorwaarden kan u hierop een afwijking aanvragen.
  • u bent leefloongerechtigd
  • uw inkomen daalde met minstens 20% ten opzichte van het inkomen dat men gebruikte voor de berekening van uw inkomenstarief

Contacteer Kind en Gezin

Bezorg hen een attest leefloon (aan te vragen bij het OCMW) of de bewijsstukken m.b.t. uw inkomensvermindering, via:

Geef hen ook steeds de kincode van uw kind mee door!

Op basis van uw doorgestuurde gegevens berekent K&G een nieuw opvangtarief:

  • leefloongerechtigd: 5 euro per kind per opvangdag
  • leefloongerechtigd + opleidingstraject OCMW of VDAB: 3 euro per kind per opvangdag
  • inkomensdaling van minstens 20%: nieuwe tariefberekening op basis van uw nieuwe inkomen

Individueel verminderd tarief kinderopvang OCMW

  • U bent financieel niet in staat om het door K&G toegekende inkomenstarief te betalen, ook niet na een eventuele aanpassing ervan

Contacteer het OCMW voor de aanvraag van een verminderd individueel tarief

Dit tarief bedraagt: of de helft van het reeds voor uw berekende tarief, of het standaard minimumtarief van 5 euro of (in uitzonderlijke gevallen) 1,56 euro per opvangdag.

De toekenning en de toekenningswijze gebeuren op basis van een financieel onderzoek.Datum: 25-09-2015
Categorie: Geldzorgen

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap