Nieuws


5 september 2022

Praatcafé dementie - 22 september WZC Sint-Margaretha

Dementie: Blijf in beweging! Mogelijke oorzaken van signaalgedrag.

17 augustus 2020

Praatcafé dementie - 17 september 2020 - WZC Sint-Margaretha

Hoe reageer ik als iemand met dementie rouwt of verdriet heeft? Koesteren!

5 november 2019

Op de koffie met het OCMW

Fijn dat u erbij was!


>> Volledig nieuwsoverzicht
Hulpbehoevend?
Denk aan uw zorgteamformulier!

Bent u hulpbehoevend en komt u in contact met verschillende zorgverleners?
Dan kan u voortaan gebruik maken van het zorgteamformulier.

Werking van het zorgteamformulier

Het zorgteamformulier omvat allerhande praktische gegevens over de verschillende zorgverleners die u als patiënt bijstaan in uw thuissituatie:

  • Contactgegevens van uw huisarts en van al uw andere hulpverleners
  • Wie is uw mantelzorger?
  • Wie is uw contactpersoon in geval van nood?
  • ...

Aan de hand van al deze gegevens wordt een betere gegevensuitwisseling tussen u en de zorgsector tot stand gebracht.

Zo kan u bij een ziekenhuisopname het zorgteamformulier meenemen waarmee de medische equipe ingelicht wordt over uw persoonlijke zorgsituatie thuis en uw vertrouwde (thuis)zorgverleners.
Op deze manier kunnen uw zorgverleners en het ziekenhuis heel eenvoudig afspraken maken, maar ook info uitwisselen die noodzakelijk is voor een goede nazorg bij ontslag uit het ziekenhuis.

Verspreiding van het zorgteamformulier

Het zorgteamformulier wordt verspreid door huisartsen, kinesisten en thuisverpleging. 

Ook het OCMW promoot het gebruik ervan bij bestaande en nieuwe thuiszorggebruikers.
Wie gebruik maakt van onze thuiszorgdiensten ontvangt hierover een toelichting en krijgt hulp van een thuiszorgmedewerker of een maatschappelijk werker bij het invullen van het formulier.
Op die manier beschikt u meteen over de juiste zorggegevens die nuttig zijn bij een eventuele ziekenhuisopname en stelt u het OCMW in kennis van nuttige telefoonnummers van uw contactpersonen en andere hulpverleners. 

Meer info

Het zorgteamformulier werd ontwikkeld door SEL GOAL (netwerk van eerstelijnszorgpartners) en de provincie Vlaams-Brabant.

Datum: 01-06-2016
Categorie: Hulp in en om het huis

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap