Contacteer ons


OCMW Holsbeek
Dreef 1
3220 Holsbeek
Tel. 016 - 31 42 89
Fax. 016 - 31 42 80
tewerkstelling @ocmw.holsbeek.be

>> Klik hier voor de openingsuren
>> Klik hier voor een routebeschrijving

Nieuws


23 april 2019

De verwarmingstoelage

Ook in 2019

6 februari 2019

Minimale levering aardgas in de winter

Een aanvraag indienen kan tot 31 maart 2019

6 februari 2019

Extra ondersteuning nodig bij de zoektocht naar een job?

Het OCMW en IGO maken er werk van!


>> Volledig nieuwsoverzicht

Uw (beroeps)leven in eigen handen nemen

Zorgen voor maatschappelijke integratie is de basisopdracht van het OCMW.
Het leefloon, steun, budgetbeheer, aangepaste huisvesting, ... zijn mogelijke middelen, maar geen einddoel.

De basisopdracht van het OCMW is om u te helpen terug zelfstandig uw leven in handen te nemen.

Tewerkstelling is een belangrijk hulpmiddel voor meer bestaanszekerheid en sociale intergratie:

  • tewerkstelling geeft een hoger inkomen
  • tewerkstelling brengt structuur aan uw leven en biedt afwisseling
  • werk levert erkenning en waardering van anderen op
  • werk is een bron van sociale contacten

Daarom biedt het OCMW u individuele en aangepaste begeleiding aan om werk te vinden.

Sociale tewerkstelling: werk- en leerervaring

Het OCMW kan u een tijdelijke arbeidsplaats aanbieden in de eigen diensten of buitenshuis naar geschikte arbeidsplaatsen zoeken. U krijgt hiervoor een loon.
Hierdoor  kan u werkervaring opdoen. Indien nodig kan dit aangevuld worden met scholing.
Tijdens en zeker op het einde van de sociale tewerkstelling wordt er actief met u gezocht naar betaald werk.

Een integratiecontract

Een integratiecontrat omvat o.a. begeleiding naar een passende tewerkstelling.
Iedereen die een leefloon ontvangt, moet dit verplicht ondertekenen en naleven.

Opleiding en vorming

Opleiding en vorming zijn dikwijls noodzakelijk wanneer u tracht toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Daarom werkt het OCMW nauw samen met gespecialiseerde diensten zoals de Lokale Werkwinkel (Drie Beken) en opleidingscentra van VDAB, ... .
Op die manier kan het OCMW u geschikte vormingen aanbieden zodat u sterker staat op de arbeidsmarkt.

Samenwerking met IGO


Sinds november 2018 stelde ons OCMW een externe arbeidstrajectbegeleidster van IGO aan.
Nohaleen Vanderleenen is elke vrijdag aanwezig in het OCMW.
Zij zit samen met de cliënt en probeert voor hem/haar een traject te realiseren. Dit traject kan verschillende richtingen uitgaan.
In het beste geval wordt de cliënt begeleid naar een tewerkstelling en verder opgevolgd.
Maar er zijn ook andere trajecten mogelijk, zoals: het zoeken naar een gepaste opleiding, werken rond randproblemen,...
Cliënten in structurele hulpverlening (leefloon, budget- of schuldhulpverlening) bij het OCMW komen in aanmerking voor de IGO-arbeidstrajectbegeleiding.
Andere inwoners met vragen rond tewerkstelling worden rechtstreeks verder geholpen door de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Voor meer informatie neemt u best contact op met de sociale dienst (016-31 42 89 / tewerkstelling@ocmw.holsbeek.be). Zij verwijzen, na onderzoek, verder door naar de arbeidstrajectbegeleidster of helpen u rechtsreeks verder.

>> Raadpleeg hier de folder 'Tewerkstelling' (PDF-doc / 1 MB)

>> Aanverwante pagina's op het internet

www.vdab.be
www.werkwinkel.be/leuven


Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap