Nieuws


23 april 2020

Pensioen of IGO aanvragen?

Zó doe je het tijdens de coronacrisis!

2 oktober 2019

Regeling schooltoelages

Voortaan automatisch via het Groeipakket

5 oktober 2018

School- en studietoelagen 2018-2019

Denk aan uw aanvraag!


>> Volledig nieuwsoverzicht
Een verhoogde tegemoetkoming
Voor een grotere doelgroep

Sinds dit jaar kunnen er meer personen genieten van een verhoogde tegemoetkoming.

Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

Een vermindering van de kosten voor onder andere:

 • een ziekenhuisopname
 • een doktersbezoek
 • de aankoop van geneesmiddelen
 • het gebruik van het openbaar vervoer 

Wie kan een verhoogde tegemoetkoming ontvangen?

 • personen met een handicap
 • personen die een leefloon of een gelijkwaardige steun van het OCMW ontvangen
 • wezen
 • personen met een langdurige arbeidsongeschiktheid
 • personen met een laag inkomen

Hoe ontvangt u de verhoogde tegemoetkoming?

 • Automatisch via uw ziekenfonds wanneer u al een specifieke sociale uitkering krijgt of onder een bepaald statuut staat ingeschreven bij uw ziekenfonds
Opgelet: mensen met een laag inkomen zonder specifieke uitkeringen of bepaalde statuten moeten zelf door hun ziekenfonds laten onderzoeken of ze hier recht op hebben. Dit onderzoek gebeurt op basis van het inkomen.

Hulp nodig?
 • Rechtstreeks via uw ziekenfonds 
 • Via het OCMW: we vullen uw aanvraagformulier samen met u in en bezorgen alle nodige documenten aan uw ziekenfonds. Contacteer ons via sociale.dienst@ocmw.holsbeek.be of bel ons op het nummer 016-31 42 87


Datum: 15-04-2014
Categorie: Sociaal-administratieve hulp

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap