Nieuws


1 augustus 2017

Burenbemiddeling helpt echt!

Contacteer het OCMW, de gemeente of de provincie Vlaams-Brabant.

28 juli 2017

Stop mee agressieve en misleidende verkoop aan huis

Via meldpunt België

17 juli 2015

Moeilijkheden in uw relatie?

Zoek tijdig hulp


>> Volledig nieuwsoverzicht
Burenbemiddeling helpt echt!
Contacteer het OCMW, de gemeente of de provincie Vlaams-Brabant.

Ook goede buren maken soms ruzie.
Denk maar aan blaffende honden, overhangende takken, hoge bomen die de zon wegkapen, luide muziek, hanengekraai,...
Het is niet zo gemakkelijk om zelf initiatief te nemen om dit met de buur te bespreken.
Burenbemiddeling kan u helpen.

Hoe werkt burenbemiddeling?

  • Een buur neemt contact op met de dienst burenbemiddeling en vertelt wat volgens hem / haar moeilijk loopt / irritaties veroorzaakt. Breng best extra informatie mee (foto's, overeenkomsten,...).
  • Met toestemming wordt de andere buur ook uitgenodigd voor een individueel gesprek waarin hij ook de kans heeft zijn visie te vertellen.
  • Als beide buren akkoord gaan met burenbemiddeling, dan worden zij beiden uitgenodigd voor een gezamenlijke bemiddelingssessie bij de burenbemiddelaar.

Let wel op

De burenbemiddelaar oordeelt niet en neemt geen beslissing.
De burenbemiddelaar begeleidt de buren bij de bemiddelingsgesprekken.
De buren beslissen of ze samen dit traject wensen en ook of ze een oplossing willen zoeken en vinden.

De basisprincipes van burenbemiddeling

  • Gratis aanbod voor elke burger.
  • De deelname is vrijwillig: elke buur beslist zelf of hij al dan niet deelneemt.
  • De bemiddelaar is onpartijdig.
  • De inhoud van de gesprekken is en blijft vertrouwelijk.
  • De bemiddelaar waakt erover dat u en uw buur de kans krijgen om standpunten, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden op een rustige en neutrale plek.
  • Beide partijen zijn gelijkwaardig, ongeacht wie eerst contact opneemt met de dienst burenbemiddeling.
  • Burenbemiddeling kan enkel over zaken die vatbaar zijn voor bemiddeling.

De oplossing die de buren zelf uitwerke, heeft veel troeven: de burenvrede blijft bewaard, wordt beter opgevolgd en geen van de buren is de winnaar.

Hoe kan u beroep doen burenbemiddeling?Datum: 01-08-2017
Categorie: Rechtshulp

Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap